Op Donderdag 27 november 2003 van 12:15 tot 13:25 uur heb ik mij afstudeerpresentatie, gehouden in het Nederlands Kanker Instituut waar ik afgestudeerde aan de Open Univerteit Bij de afdeling Technische wetenschappen richting Technische informatie. Hieronder staat enige informatie over het afstudeeronderwerp.

Automatische extractie van anatomische structuren in referentie- en controlebeelden t.b.v. controle van de patiëntpositie tijdens radiotherapie.

Tijdens de toepassing van radiotherapie wordt geprobeerd zo veel mogelijk schade aan te richten aan een tumor, terwijl het omliggende weefsel zo veel mogelijk gespaard wordt. Een goede positionering van de patiënt is hierbij vereist. Die positionering is de laatste decennia met grote stappen vooruitgegaan. Het kunnen maken van controlebeelden tijdens de bestraling heeft mogelijk gemaakt de positie van de patiënt achteraf te controleren.

Bij de positiecontrole wordt onder andere gebruik gemaakt van beeldbewerkingssoftware. Deze software zoekt overeenkomsten in controle- en referentiebeelden, waarna de translatie en rotatie van de patiënt berekend kunnen worden. Een belangrijke stap in dit proces is het bepalen welk deel van de beelden gebruikt kan worden om de overeenkomsten te bepalen.

Om deze delen te vinden wordt gebruik gemaakt van beeldbewerkingsfilters. In dit onderzoek zijn drie typen filters getest. Ze zijn vergeleken met het vorige klinische systeem. Tevens is kort gekeken of een aanpassing in één van de gebruikte segmentatiemethoden verbetering zou opleveren.

Uit dit onderzoek blijkt dat het filter van het vorige klinische systeem zeer goed zijn werk doet en met de geteste filters geen significant betere positiebepaling mogelijk is.

Een “bijvangst” is er wel. In enkele gevallen moet het systeem geholpen worden door extra informatie. Voor deze informatie moet iemand de botten in een röntgenbeeld aangeven. Het lijkt er op dat de manier waarop dit wordt gedaan goed door software over te nemen is.